Basics & Level 1 TYTT with Katya

/Basics & Level 1 TYTT with Katya
Basics & Level 1 TYTT with Katya2014-05-06T20:22:27-07:00

TriYoga Teacher Training with Katya

Basics & Level 1 Teacher Trainings 

with Katya

April 14–May 27, 2014

TriYoga Center Shenzhen (Nanshan)
...in the flow