Nov 2014


Level 1 TYTT with Eva-Maria
Nov 05 - Nov 29, 2014
Guangzhou, China
Info & Registration

Basics Teacher Training with John
Nov 11 - Dec 03, 2014
TYC Shenzhen (Boa’An), China
Info & Registration

Level 2 TYTT with Santoshi
Nov 11 - Dec 03, 2014
TriYoga Retreat, Guangdong
Info & Registration

Level 3 Teacher Training with Johanna
Nov 19 - Nov 23, 2014
TYC Allershausen, Germany
Info & Registration

Basics TYTT with Urvasi
Nov 21 - Nov 23, 2014
TYC Berlin, Germany
Info & Registration

Level 2 TYTT with Angelika
Nov 22 - Nov 23, 2014
Graz, Austria
Info & Registration

Basics Teacher Training with Johanna
Nov 28 - Nov 30, 2014
TYC Allershausen, Germany
Info & Registration

Level 2 TT with Roselyne
Nov 28 - Nov 30, 2014
TYC Koenigstein, Germany
Info & Registration

Level 3 TYTT with Urvasi
Nov 28 - Nov 30, 2014
TYC Berlin, Germany
Info & Registration

All Levels TY Workshop with Eva-Maria
Nov 30
TYC Beijing, China
Info & Registration

Dec 2014


TriYoga Retreat with Kiki
Dec 02 - Dec 12, 2014
Kandy, Sri Lanka
Info & Registration

Basics Certification with John
Dec 04 - Dec 12, 2014
TriYoga Retreat, Guangdong
Info & Registration

Basics Teacher Training with Santoshi
Dec 04 - Dec 12, 2014
TYC Shenzhen (Boa’An), China
Info & Registration

Level 1 TYTT with Urvasi
Dec 05 - Dec 07, 2014
TYC Berlin, Germany
Info & Registration

Basics-200 TYTT with Nandi & Tarini
Dec 05 - Dec 07, 2014
TriYoga Center Santa Cruz, CA
Info & Registration

Basics Teacher Training Königstein
Dec 06 - Dec 07, 2014
TYC Koenigstein, Germany
Info & Registration

Level 1 TYTT with Angelika
Dec 06 - Dec 07, 2014
Graz, Austria
Info & Registration

Basics Teacher Training Indiana, PA
Dec 12 - Dec 14, 2014
TriYoga Indiana, Pennsylvania
Info & Registration

Level 1 TYTT with Eva-Maria
Dec 15 - Dec 21, 2014
Les Reuilles, Switzerland
Info & Registration

Basics Teacher Training with Johanna
Dec 20 - Dec 21, 2014
TYC Allershausen, Germany
Info & Registration

1 2 3 4 5 6