May 2015


TY Retreat with Yogini Kaliji
May 22 - May 25, 2015
Kripalu, Lenox, MA
Info & Registration

Jun 2015


Kaliji at Asia Yoga Conference
Jun 11 - Jun 14, 2015
Convention Center, Hong Kong
Info & Registration

Aug 2015


Retreat with Yogini Kaliji
Aug 02 - Aug 06, 2015
Chieming-Hart, Germany
Info & Registration

Retreat with Yogini Kaliji
Aug 07 - Aug 13, 2015
Bad Meinberg, Germany
Info & Registration

Retreat with Yogini Kaliji
Aug 14 - Aug 17, 2015
Brienz, Switzerland
Info & Registration

TriYoga with Kaliji
Aug 28 - Aug 30, 2015
Yogaville, VA
Info & Registration

Sep 2015


China Yoga Summit 2015 ~ for TriYoga
Sep 21 - Sep 25, 2015
Dalian, China
Info & Registration

Apr 2016


TriYoga with Yogini Kaliji
Apr 22 - Apr 27, 2016
TYC Munich, Germany
Info & Registration

TriYoga with Yogini Kaliji
Apr 29 - May 01, 2016
Yoga Austria ~ BYO
Info & Registration

Aug 2016


Retreat with Yogini Kaliji
Aug 05 - Aug 11, 2016
Bad Meinberg, Germany
Info & Registration